References

 1. Alekseeva L. V. From the Editorial Archive of the Journals “Vremya” and “Epokha” Published by the Dostoevsky Brothers. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2021, vol. 8, no. 4, pp. 52–90. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1639937344.pdf (accessed on May 15, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5801 (In Russ.)
 2. Buchneva D. D. Who Is the Author of the Editorial “Zhelanie” (“Desire”) in the First Issue of “Grazhdanin” (“The Citizen”) for 1873? In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2020, no. 2, pp. 142–161. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1595258740.pdf (accessed on May 15, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2020.4721 (In Russ.)
 3. Buchneva D. D. Dostoevsky Through the Prism of Mathematics. In: Tvorchestvo F. M. Dostoevskogo v neproshedshem vremeni [Works of F. M. Dostoevsky in the Modern Time]. Lipetsk, Lipetsk State Pedagogical University Named After Pyotr Semyonov-Tyan-Shansky Publ., 2021, pp. 22–27. (In Russ.) (a)
 4. Buchneva D. D. “He Massacred the Article”: How Dostoevsky Edited an Article About Tyutchev in “Grazhdanin” (“The Citizen”). In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2021, vol. 8, no. 3, pp. 94–106. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1633700962.pdf (accessed on May 15, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5641 (In Russ.) (b)
 5. Viktorovich V. A. Dostoevskiy — redaktor “Grazhdanina” (1873–1874) [Dostoevsky as Editor of “Grazhdanin” (“The Citizen”) (1873–1874)]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2019. 426 p. Available at: http://elibrary.karelia.ru/docs/viktorovich/Dostoevskiy_redaktor_Grazhdanina_1873_1874/total.pdf (accessed on May 25, 2022). (In Russ.)
 6. Viktorovich V. A., Zakharova O. V. F. M. Dostoevskiy v russkoy kritike, 1845–1881 [F. M. Dostoevsky in Russian Criticism, 1845–1881]. Kolomna, Liga Publ., 2021. 536 p. (In Russ.)
 7. Grossman L. P. Preface. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 23 tomakh [Dostoevsky F. M. The Complete Works: in 23 Vols]. Petrograd, Prosveshchenie Publ., 1918, vol. 22, pp. 7–30. (In Russ.) (a)
 8. Grossman L. P. Comments. Additions: Forgotten and Unknown Pages. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 23 tomakh [Dostoevsky F. M. The Complete Works: in 23 Vols]. Petrograd, Prosveshchenie Publ., 1918, vol. 22. 279 p.; vol. 23. 525 p. (In Russ.) (b)
 9. Grossman L. P. Seminariy po Dostoevskomu: materialy, bibliografiya i kommentarii [Seminar on Dostoevsky: Materials, Bibliography and Comments]. Moscow, Petrograd, GIZ Publ., 1922. 118 p. (In Russ.)
 10. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya. 1846–1917 [Memoirs. 1846–1917]. Moscow, Boslen Publ., 2015. 768 p. (In Russ.)
 11. Dostoevskiy F. M. Peterburgskaya letopis᾽. Chetyre stat᾽i 1847 g. (Iz neizdannykh proizvedeniy). [Petersburg Chronicle. Four Articles 1847 (From Unpublished Works)]. With Preface V. S. Nechaeva. Petersburg-Berlin, Epokha Publ., 1922. 76 p.
 12. Zakharov V. N. The Brilliant Feuilletonist. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works: Canonical Texts]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2000, vol. 4, pp. 801–822. (In Russ.)
 13. Zakharov V. N. The Brilliant Feuilletonist. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 18 tomakh [Dostoevsky F. M. The Complete Works: in 18 Vols]. Moscow, Voskresen’e Publ., 2004, vol. 4, pp. 501–513. (In Russ.) (a)
 14. Zakharov V. N. The Ideas of “Vremya”, the Deeds of “Epokha”. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works: Canonical Texts]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2004, vol. 5, pp. 695–712. (In Russ.) (b)
 15. Zakharov V. N. Notes. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works: Canonical Texts]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2004, vol. 5, pp. 693–925. (In Russ.) (c)
 16. Zakharov V. N. The Triumf of an Anonymous Author. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 18 tomakh [Dostoevsky F. M. The Complete Works: in 18 Vols]. Moscow, Voskresen’e Publ., 2004, vol. 5, pp. 521–539. (In Russ.) (d)
 17. Zakharov V. N. Question About A. S. Khomyakov in the Journal of the Brothers F. M. and M. M. Dostoevsky “Vremya”. In: A. S. Khomyakov — myslitel’, poet, publitsist: sbornik nauchnykh statey [S. Khomyakov as a Thinker, Poet and Publicist: Collection of Scientific Papers]. Мoscow, Yazyki slavyanskikh kul’tur Publ., 2007, vol. 1, pp. 305–320. (In Russ.)
 18. Zakharov V. N. Attribution Problem. In: Dostoevskiy: sochineniya, pis’ma, dokumenty: slovar’-spravochnik [Dostoevsky: Works, Letters, Documents: Word Reference]. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2008, pp. 415–417. (Ser. “Dostoevsky and Russian Culture”). (In Russ.)
 19. Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [The Author’s Name Is Dostoevsky. An Essay on Creative Works]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p. (In Russ.)
 20. Zakharov V. N. Dostoevsky’s Idea: Deeper Understanding of Russia as an Educational Challenge Learning. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2016, no. 3, pp. 3–13. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1477920447.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2016.2781 (In Russ.)
 21. Zakharov V. N. On the Status of Editorials in Dostoevsky’s Periodicals. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2017, no. 1, pp. 3–17. Available at: https://unknowndostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1493122152.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2017.3083 (In Russ.)
 22. Zakharov V. N., Leont’ev A. A., Rogov A. A., Sidorov Yu. V. Software System for Supporting Attribution of Articles by F. M. Dostoevsky. In: Trudy Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Prikladnaya matematika i informatika [Proceedings of Petrozavodsk State University. Series: Applied Mathematics and Informatics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2000, issue 9, pp. 113—122. (In Russ.)
 23. Zakharov V. N., Rogov A. A., Sidorov Yu. V. Searching for the Grammatical Invariant of Fyodor Dostoevsky by Means of Statistical Analysis. In: Trudy Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Prikladnaya matematika i informatika [Proceedings of Petrozavodsk State University. Series: Applied Mathematics and Informatics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2000, issue 9, pp. 67–80. (In Russ.)
 24. Zakharov V. N., Rogov A. A., Sidorov Yu. V. The Problem of Grammatical Invariant of Dostoevsky and Attribution of Anonymous and Pseudonymous Articles in the Journals “Vremya” and “Epokha” (1861–1865). In: Trudy i materialy Mezhdunarodnogo kongressa “Russkiy yazyk: istoricheskie sud’by i sovremennost’” (13–16 marta 2001 goda) [Proceedings and Materials of the International Congress “Russian Language: Historical Destinies and Modernity” (March 13–16, 2001)]. Мoscow, 2001, pp. 404–405. (In Russ.)
 25. Zakharova О. V. Attribution in the Statistics Mirror Anonymous Articles in the “Vremya” and “Epokha” Journals Published by the Dostoevsky Brothers’. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2021, vol. 8, no. 2, pp. 81—106. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1625856515.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5481 (In Russ.) (a)
 26. Komarovich V. L. Unpublished Article by F. M. Dostoevsky “Petersburg Dreams in Verse and Prose”. In: Russkaya mysl’, 1916, no. 1, pp. 103–126. (In Russ.)
 27. Nechaeva V. S. Zhurnal M. M. i F. M. Dostoevskikh “Vremya” (1861–1863) [The Journal of Mikhail and Fyodor Dostoevsky “Vremya” (1861—1863)]. Moscow, Nauka Publ., 1972. 316 p. (In Russ.)
 28. Nechaeva V. S. Zhurnal M. M. i F. M. Dostoevskikh «Epokha» (1864—1865) [The Journal of Mikhail and Fyodor Dostoevsky “Epokha” (18641865)]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 304 p. (In Russ.)
 29. Nechaeva V. S. Ranniy Dostoevskiy, 1821–1849 [Early Dostoevsky, 1821–1849]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 288 p.
 30. Redaktsionnyy arkhiv zhurnalov brat’ev F. M. i M. M. Dostoevskikh “Vremya” i “Epokha” [Editorial Archive of the Brothers F. M. and M. M. Dostoevsky “Vremya” and “Epokha”]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2021. 560 p. (In Russ.)
 31. Rogov A. A., Abramov R. V., Buchneva D. D., Zakharova O. V., Kulakov K. A., Lebedev A. A., Moskin N. D., Otlivanchik A. V., Savinov E. D., Sidorov Yu. V. Problema atributsii v zhurnalakh “Vremya”, “Epokha” i ezhenedel’nike “Grazhdanin” [The Problem of Attribution in the Journals “Vremya”, “Epokha” and the Weekly “Grazhdanin”]. Petrozavodsk, Ostrova Publ., 2021. 391 p. (In Russ.)
 32. Tomashevskiy B. V. Dostoevsky-Editor. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie khudozhestvennykh proizvedeniy: v 13 tomakh [Dostoevsky F. M. The Complete Works of Fiction: in 13 Vols]. Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel’stvo Publ., 1930, vol. 13, pp. 559–614. (In Russ.)
 33. Tunimanov V. A. Completion of Many Years of Work. In: Russkaya literatura, 1976, no. 2, pp. 199‒206. (In Russ.)
 34. Tunimanov V. A., Fridlender G. M. Monograph About the Journal “Vremya”. In: Russkaya literatura, 1973, no. 3, pp. 238‒242. (In Russ.)
 35. Khetso G. Prinadlezhnost’ Dostoevskomu: k voprosu ob atributsii F. M. Dostoevskomu anonimnykh statey v zhurnalakh “Vremya” i “Epokha” [Attributed to Dostoevsky: The Problem of Attributing to Dostoevsky Anonymous Articles in “Vremya” (“The Time”) and “Epokha” (“The Epoch”)]. Oslo, Solum Forlag A. S. Publ., 1986. 86 p. (Slavica Norvegica Iv). (In Russ.)
 36. Chukovskiy K. I. Forgotten and New About Dostoevsky. In: Rech’, 1914, 6 April. (In Russ.)
 37. Chukovskiy K. I. Precious Find. An Unpublished Short Novel by N. A. Nekrasov About Belinsky, Dostoevsky and Turgenev. Preface. Afterword. In: Niva, 1917, no. 34‒37, pp. 554‒560, 569‒570. (In Russ.)
 38. Schoultz O. von. Ein Dostojewskij-Fund [A Dostoevsky Find]. Helsingfors, Helsingfors Centraltryckeri Publ., 1924. 56 p. (In German)