References

 1. Bogdanova О. А. Poetics and Textual Analysis of Dostoevsky’s Novel “The Adolescent” in the Studies of Russian Authors of the 1920s — 1940s. In: Dostoevskiy і mirovaya kul’tura. Filologicheskiy zhurnal [Dostoevsky and World Culture. Philological Journal], 2021, no. 4 (16), pp. 130–175. Available at: https://dostmirkult.ru/images/2021-4/07_Bogdanova_130-175.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.22455/2619-0311-2021-4-130-175. EDN: JDQXPG (In Russ.)
 2. Glivenko I. I. Iz arkhiva F. M. Dostoevskogo. Prestuplenie i nakazanie. Neizdannye materialy [Fyodor Dostoevsky’s Archive. Crime and Punishment. Unpublished Materials]. Moscow, Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1931. 219 p. (InRuss.)
 3. Grossman L. P. Dostoevsky’s Manuscripts. In: Tvorchestvo Dostoevskogo. 1821–1881–1921: sbornik statey i materialov [Creative Work of Dostoevsky. Years 1821–1881–1921: Collection of Articles and Materials]. Odessa, Vseukrainskoe Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Publ., 1921, pp. 3–28. (In Russ.)
 4. Grossman L. P. Zhizn’ i trudy F. M. Dostoevskogo: Biografiya v datakh i dokumentakh [Life and Works of F. M. Dostoevsky: Biography in Terms of Dates and Documents]. Moscow, Leningrad, Academia Publ., 1935. 382 p. (In Russ.)
 5. Dolinin A. S. A Gentle Spirit (Version Kept in the Pushkin House at the Russian Academy of Sciences). In: F. M. Dostoevskiy: Stat’i i materialy [F. M. Dostoevsky: Articles and Materials]. Leningrad; Moscow, Mysl’ Publ., 1924, pp. 423–508. (In Russ.)
 6. Dolinin A. S. On the History of Creation of “The Brothers Karamazov”. In: F. M. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [F. M. Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1935, pp. 9–80. (In Russ.).
 7. Dolinin A. S. V tvorcheskoy laboratorii Dostoevskogo: (Istoriya sozdaniya romana ”Podrostok”). [In Dostoevsky’s creative laboratory: (The Story of the Creation of the Novel “The Adolescent”)]. Leningrad, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1947. 173 p. (In Russ.)
 8. Dolinin A. S. Poslednie romany Dostoevskogo: kak sozdavalis’ “Podrostok” i “Brat’ya Karamazovy“ [Dostoevsky's Last Novels: How “The Adolescent” and “The Brothers Karamazov” Were Created]. Moscow, Leningrad, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1963. 344 p. (In Russ.)
 9. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
 10. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 18 tomakh [The Complete Works: in 18 Vols]. Moscow, Voskresen’e Publ., 2003–2005. (In Russ.)
 11. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy і pisem: v 35 tomakh [The Complete Works and Letters: in 35 Vols]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2013–2021, vol. 1–10. (The Edition Continues). (In Russ.)
 12. Zavarkina M. V., Panyukova T. V., Tarasova N. A. Textual Problems of Early Publications of Dostoevsky’s Manuscripts. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2017, no. 4, pp. 3–47. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/ 1514369395.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2017.3281. EDN:YLWFGI (In Russ.)
 13. Zakharov V. N. Dostoevsky’s Canonical Text. In: Novye aspekty v izuchenii Dostoevskogo [New Aspects in the Study of Dostoevsky]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, pp. 355–359. (In Russ.)
 14. Zakharov V. N. Textual Criticism as Technology. In: Problemy tekstologii F. M. Dostoevskogo [The Problems of Fyodor Dostoevsky’s Textology]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2009, issue 1, pp. 3–26. (In Russ.)
 15. Zakharov V. N. Prospects of Digital Dostoevsky. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2021, vol. 8, no. 3, pp. 183–192. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1514369395.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2021.5681. EDN: ANYJCK (In Russ.)
 16. Komarovich V. L. The Genesis of the Novel “The Adolescent”. In: Literaturnaya mysl’ [A Literary Thought]. Leningrad, 1925, issue 3, pp. 366–386. (In Russ.)
 17. Komarovich V. L. Literaturnoe nasledstvo Dostoevskogo za gody revolyutsii. Obzor publikatsiy 1917–1933 gg. [The Literary Heritage of Dostoevsky Over the Revolutionary Years. A Review of the Publications of 1917–1933]. Moskow, Zhurnal’no-gazetnoe ob”edinenie Publ., 1934, pp. 258–281. (Ser. “The Literary Heritage”; vol. 15). (In Russ.)
 18. Konshina E. N. Zapisnye tetradi F. M. Dostoevskogo, publikuemye Tsentral’nym arkhivnym upravleniem SSSR (tetradi №№ 1 i 4) i Publichnoy bibliotekoy SSSR imeni Lenina (tetradi №№ 2 i 3) [F. M. Dostoevsky’s Notebooks Published by the Central Direction of Archives of the USSR (Notebooks No. 1 and No. 4) and by the Lenin State Library of the USSR (Notebooks No. 2 and No. 3)]. Moscow, Leningrad, Academia Publ., 1935. 476 p. (In Russ.)
 19. Letopis’ zhizni i tvorchestva F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [The Chronicle of Dostoevsky’s Life and Works: in 3 Vols]. St. Petersburg, Akademicheskiy proekt Publ., 1999, vol. 9. 592 p. (In Russ.)
 20. Neizdannyy Dostoevskiy. Zapisnye knizhki i tetradi 1860‒1881 godov [The Unpublished Dostoevsky: Notebooks and Workbooks of 1860–1881]. Moscow, Nauka Publ., 1971. 727 p. (Ser. “The Literary Heritage”; vol. 83). (In Russ.) (LN)
 21. Opisanie rukopisey F. M. Dostoevskogo [The Description of Fyodor Dostoevsky’s Manuscripts]. Мoscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1957. 588 p. (In Russ.)
 22. Rozenblyum L. M. The Creative Laboratory of Dostoevsky-Novelist. In: F. M. Dostoevskiy v rabote nad romanom “Podrostok”. Tvorcheskie rukopisi [Fyodor Dostoevsky During His Work on the Novel “The Adolescent”. Artistic Manuscripts]. Moscow, Nauka Publ., 1965, pp. 7–54. (Ser. “The Literary Heritage”; vol. 77). (In Russ.)
 23. Rozenblyum L. M. Tvorcheskie dnevniki Dostoevskogo [Fyodor Dostoevsky’s Artistic Diaries]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 368 p. (In Russ.)
 24. Rozenblyum L. M. The Problems of Publishing the Writer’s Notebooks (Based on the Experience of “Literary Heritage”). In: Sovremennaya tekstologiya: teoriya i praktika [Modern Textual Criticism: Theory and Practice]. Moscow, NaslediePubl., 1997, pp. 89–94. (InRuss.)
 25. Rukopisnoe nasledie F. M. Dostoevskogo [Manuscript Heritage of F. M. Dostoevsky]. St. Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2021. 560 p. Available at: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2128147 (accessed on June 3, 2022). (In Russ.)
 26. Sakulin P. N. Editorial Note. In: Iz Arkhiva F. M. Dostoevskogo. Idiot. Neizdannye materialy [From the Dostoevsky Archive. The Idiot. Unpublished Materials]. Moscow, Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1931, pp. 3–8. (In Russ.)
 27. Sakulin P. N., Bel’chikov N. F. Iz Arkhiva F. M. Dostoevskogo. Idiot. Neizdannye materialy [From the Dostoevsky Archive. The Idiot. Unpublished Materials]. Moscow, Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1931. 320 p. (InRuss.) (Centrarchiv)
 28. Skoropadskaya A. A. “Nevertheless, ″Dim″ Is Coming”: Extracts from an Article by M. Kutorga in F. M. Dostoevsky’s Manuscripts. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2022, vol. 9, no. 2, pp. 100–116. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1657603057.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2022.6101. EDN: NESRUW (In Russ.)
 29. Tarasova N. A. “Dnevnik pisatelya” F. M. Dostoevskogo (1876–1877): kritika teksta [“A Writer’s Diary” by F. M. Dostoevsky (1876–1877): Textual Criticism]. Moscow, Kvadriga Publ., MBA Publ., 2011. 391 p. (In Russ.)
 30. Tarasova N. A. The Questions of Publishing and Commenting on Unrealized Ideas of Dostoevsky in the Late 1860s and Early 1870s. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2016, no. 3, pp. 70–91. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1477998652.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2016.2761. EDN: XCRIJP (In Russ.) (a)
 31. Tarasova N. A. The Problems of the Publication of Dostoevsky’s Manuscripts (Based on Draft Manuscripts). In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2016, no. 4, pp. 3–22. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1482754553.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2016.2861. EDN: XDZSXR (In Russ.) (b)
 32. Tarasova N. A. Principles of Creating an Electronic Catalog of Graphics Based on the Manuscripts of F. M. Dostoevsky. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2022, vol. 9, no. 2, pp. 5–36. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/ 1657210955.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2022.6061. EDN: RUJXWT (In Russ.)
 33. Tarasova N. A., Zavarkina M. V., Panyukova T. V. Graphical Peculiarities of Dostoevsky’s Manuscripts: Materials for the Information Database. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2018, no. 4, pp. 17–69. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1545737853.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2018.3788. EDN: YWRIPJ (In Russ.)
 34. Tarasova N. A., Panyukova T. V. Graphics — Semantics — Factography: Textual Problems of Dostoevsky’s Notebooks. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2016, no. 4, pp. 23–46. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1482754762.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2016.2863. EDN: XDZSYB (In Russ.)
 35. Tarasova N. A., Panyukova T. V. Semantics and Ideography of Dostoevsky’s Handwritten Text: from Handwriting to Meaning. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2020, no. 4, pp. 222–292. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_ pdf/1607609576.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2020.5081. EDN: GCICSQ (In Russ.)
 36. Tarasova N. A., Kibalnik S. A., Tikhomirov B. N., Zakharov V. N. K. Barsht’s Works on Dostoevsky: Imitation of Research. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2021, vol. 8, no. 4, pp. 177–231. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_ pdf/1640021111.pdf (accessed on March 15, 2022). DOI:10.15393/j10.art.2021.5841. EDN: ROBBCN (InRuss.)
 37. Tikhomirov B. N. Religioznye aspekty tvorchestva F. M. Dostoevskogo. Problemy interpretatsii, kommentirovaniya, tekstologii: dis. … d-ra filol. nauk [Religious Aspects of the Work of F. M. Dostoevsky. Problems of Interpretation, Commenting, Textology: PhD. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2006. 567 p. (In Russ.)
 38. Tikhomirov B. N. An Unknown Conception of Dostoevsky’s Critical Essay About the Play “A Bitter Fate” by A. F. Pisemsky. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2018, no. 4, pp. 3–16. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1544432389.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2018.3741. EDN: YWRIPB (In Russ.)
 39. Tikhomirov B. N. Calligraphic Elements in Dostoevsky’s Handwriting as a Textological Problem. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2022, vol. 9, no. 2, pp. 37–57. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1657390353.pdf (accessed on May 25, 2022). DOI: 10.15393/j10.art.2022.6102. EDN: WJRQAT (In Russ.)
 40. Fridlender G. M. New Materials from the Handwritten Heritage of the Artist and Publicist. In: Neizdannyy Dostoevskiy. Zapisnye knizhki i tetradi 18601881 godov [The Unpublished Dostoevsky. Notebooks and Workbooks of 1860–1881]. Moscow, Nauka Publ., 1971, pp. 93–122. (Ser. “Literary Heritage”; vol. 83). (InRuss.)
 41. Fridlender G. M. Dostoevsky’s Creative Process. In: Fridlender G. M. Pushkin. Dostoevskiy. ”Serebryanyy vek” [Fridlender G. M.Pushkin. Dostoevsky. “The Silver Age”]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1995, pp. 286–375. (In Russ.)
 42. F. M. Dostoevskiy v rabote nad romanom «Podrostok». Tvorcheskie rukopisi [Fyodor Dostoevsky During His Work on the Novel “The Adolescent”. Artistic Manuscripts]. Moscow, Nauka Publ., 1965, vol. 77. 520 p. (Ser. “The Literary Heritage”; vol. 77). (In Russ.)
 43. F. M. Dostoevskiy. Prestuplenie i nakazanie [Fyodor Dostoevsky. Crime and Punishment]. Moscow, Nauka Publ., 1970. 809 p. (InRuss.)