References

 1. Belchikov N. F. Dostoevskiy v protsesse petrashevtsev [Dostoevsky in the Trial of the Petrashevites]. Moscow, Nauka Publ., 1971. 294 p. (In Russ.)
 2. Volgin I. L. Propavshiy zagovor: Dostoevskiy i politicheskiy protsess 1849 goda [Missing Plot: Dostoevsky and Political Trial of 1849]. Moscow, Libereya Publ., 2000. 703 p. (In Russ.)
 3. Gernet M. N. Istoriya tsarskoy tyur’my: v 5 tomakh [History of the Tsar’s Prison: in 5 Vols]. Moscow, Gosyurizdat Publ., 1961, vol. 2: 1825–1870. 582 p. (In Russ.)
 4. Grossman L. P. Dostoevsky. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 1965. 605 p. (Zhizn’ zamechatel’nykh lyudey. Seriya biografiy; issue 4 (357)). (In Russ.)
 5. Dolinin A. S. М. М. Dostoevsky. In: F. M. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [F. M. Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1935, pp. 505–507. (In Russ.)
 6. Egorov B. F. The Petrashevites. Leningrad, Nauka Publ., 1988. 234 p. (In Russ.)
 7. Zakharov V. N. Who Presented the Gospel to Dostoevsky in January 1850? In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2015, no. 2, pp. 44–53. Available at: https://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1447754621.pdf (accessed on January 30, 2020). DOI: 10.15393/j10.art.2015.2464 (In Russ.)
 8. [Nechaeva V. S.] Opisanie rukopisey F. M. Dostoevskogo [The Description of Fedor Dostoevsky’s Manuscripts]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1957. 589 p. (In Russ.)
 9. Panyukova T. V. Revision of the Dostoevsky Genealogy: Family of Mikhail Mikhailovich (Based on the Materials of St. Petersburg Archive). In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2018, no. 3, pp. 129–179. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1541066529.pdf (accessed on January 29, 2020). DOI: 10.15393/j10.art.2018.3621 (In Russ.)
 10. [Perlina N. M.] The Investigation Case of M. M. Dostoevsky as a Petrashevets. In: Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, Nauka Publ., 1974, vol. 1, pp. 254–265. (In Russ.)
 11. Saraskina L. I. Dostoevsky. Moscow, Molodaya gvardiya Publ., 2011. 824 p. (Zhizn’ zamechatel’nykh lyudey. Seriya biografiy; issue 1320). (In Russ.)