References

  1. Volgin I. L. Propavshiy zagovor. Dostoevskiy: doroga na eshafot [The Missing Conspiracy. Dostoevsky: The Road to the Scaffold]. Moscow, Akademicheskiy proekt Publ., 2018. 869 p. (In Russ.)
  2. Volgin I. L. “Poetry Is Not Your Expertise”. In: Volgin I. L. Nichey sovremennik. Chetyre kruga Dostoevskogo [Volgin I. L. Nobody’s Contemporary. Four Circles of Dostoevsky]. Мoscow, St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2019, pp. 64–271. (In Russ.) (а)
  3. Volgin I. L. A History Lesson (to the Portrait of P. A. Zayonchkovsky). In: Volgin I. L. Strannye sblizhen’ya. Natsional’naya zhizn’ kak literaturnyy syuzhet [Volgin I. L. Strange Rapprochement. National Life as a Literary Plot]. Moscow, Akademicheskiy proekt Publ., 2019, pp. 389–293. (In Russ.) (b)
  4. Dostoevskiy F. М. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
  5. Stakheev D. I. Groups and Portraits. In: Istoricheskiy Vestnik [The History Herald], 1907, January, p. 86. (In Russ.)
  6. Tokarzhevskiy (Tokazhevskiy) Sh. Sibirskoe likholet’e [Siberian Troubled Years]. Kemerovo, Kuzbassvuzizdat Publ., 2007. 980 p. (In Russ.)