References

  1.  Belov S. V. F. M. Dostoevskiy i ego okruzhenie: entsiklopedicheskiy slovar’: v 2 tomakh [F. M. Dostoevsky and His Ambience: Encyclopedic Dictionary: in 2 Vols]. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2001 544 p. (In Russ.)
  2. Belov S. V. Roman F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie». Kommentariy [Dostoevsky’s Novel “Crime and Punishment”. Comment]. Moscow, Librokom Publ., 2011 240 p. (In Russ.)
  3. Borisova V. V. Moral and Legal Dimensions of the “Kumanin Case”. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2019, no. 1, pp. 46–68. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1554980398.pdf (accessed on January 18, 2020). DOI: 10.15393/j10.art.2019.3786 (In Russ.)
  4. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)
  5. Klub chervonnykh valetov. Ugolovnyy protsess [The Jack Hearts Club. Criminal Trial Process]. Moscow, tipografiya M. N. Lavrova i Kο, 1877 593 p. Available at: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003607591#?page=1 (accessed on January 18, 2020). (In Russ.)
  6. Kogan G. V. Notes. In: Dostoevskiy F. M. Prestuplenie i nakazanie [Dostoevsky F. M. Crime and Punishment]. Moscow, 1970, pp. 746–747. (Ser. “Literaturnye pamyatniki”). (In Russ.)
  7. Lanskiy L. R. Dostoevsky in the Unpublished Correspondence of Contemporaries (1837–1881). In: F. M. Dostoevskiy. Novye Materialy i issledovaniya [F. M. Dostoevsky. New Materials and Researches]. Moscow, Nauka Publ., 1973, pp. 349–564. (Ser. “Literary Heritage”; 86). (In Russ.)
  8. Tikhomirov B. N. «Lazar’! gryadi von». Roman F. M. Dostoevskogo «Prestuplenie i nakazanie v sovremennom prochtenii: kniga-kommentariy [“Lazarus! Ridge Over There”. Dostoevsky’s Novel “Crime and Punishment” in Modern Interpretation: The Commentary]. St. Petersburg, Serebryanyy vek Publ., 2016 560 p. (In Russ.)