References

1. Aripovsky V. I. Obraz Ippolita v kompozitsionnoy strukture romana F. M. Dostoevskogo «Idiot» [The Image of Hippolytus in the Composition of F. M. Dostoevsky’s Novel “Idiot”]. Voprosy russkoy literatury [Questions of Russian Literature]. L'vov, 1966, issue 3, pp. 16—22.

2. Belopol'skiy V. N. Dostoevsky i drugie. Stat'i o russkoy literature [Dostoevsky and Others. Articles about Russian Literature]. Rostov-on-Don, Foundation Publ., 2010. 248 p.

3. Gus M. S. Idei i obrazy F. M. Dostoevskogo [F. M. Dostoevsky's Ideas and Images]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1971. 590 p.

4. Kibal'nik S. A. Problemy intertekstual'noy poetiki Dostoevskogo [The Problems of Intertextual Poetics of Dostoevsky]. Saint-Petersburg, Petropolis Publ., 2015, 431 p.

5. Otverzhennyy N. Shtirner i Dostoevskiy [Shtirner and Dostoyevsky]. Moscow, Golos truda Publ., 1925. 83 p.

6. Prudon P.-Zh. Chto takoe sobstvennost'? [What is Property?]. Moscow, Respublika Publ., 1998. 367 p.

7. Skaftymov A. P. Tematicheskaya kompozitsiya romana «Idiot» [The Thematic Structure of the Novel “Idiot”]. Sobranie sochineniy : v 3 tomakh [Collected works: in 3 Vols]. Samara, Vek #21 Publ., 2008, 536 p.

8. Smirnov I. P. Tekstomakhiya. Kak literatura otzyvaetsya na filosofiyu [Tekstomakhiya. How Literature Resonates with Philosophy]. Saint-Petersburg, Petropolis Publ., 2010. 207 p.

9. Strakhov N. Bor'ba s Zapadom v nashey literature. Istoricheskie i kriticheskie ocherki: v 3 knigakh [A Fight Against the West in Our Literature. Historical and Critical Sketches: in 3 books]. Saint-Petersburg, Dobrodeyev's Printing House, 1882, book 1. 362 p.

10. Shtirner Maks. Edinstvennyy i ego sobstvennost' [The Only One and His Property]. Khar'kov Publ., Osnova Publ., 1994. 560 p.

11. Natov Nadine. Dostoevsky versus Max Stirner [Dostoevsky Studies. New Series]. Vol. 6 (2002), pp. 28—38.