References

1. Berezkin A. M. E. A. Shtakenshneyder. Kommentarii. Neizdannye pis'ma k Dostoevskomu [E. A. Shtakenshneyder. Comments. Unpublished Letters to Dostoevsky]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, 1983, vol. 5, pp. 254—255.

2. Kogan G. Vstupitel'naya stat'ya k publikatsii A. Eyssnera «Iz vospominaniy o Dostoevskom» [An Introductory Article to A. Eisner's Publication “From the Memoirs about Dostoevsky”]. Znamya, 1991, no. 11, pp. 159—164.

3. Rozanov I. N. E. A. Shtakenshneyder i ee dnevnik [E. A. Shtakenshneyder and Her Diary]. E. A. Shtakenshneyder. Dnevnik i zapiski (1854—1886) [E. A. Shtakenshneyder. Diary and Notes (1854—1886)]. Moscow, Leningrad, Academia, 1934, pp. 7—27.

4. Tikhomirov B. N. «V gostyakh u “gorbun'i s umnym litsom…”»: v salone E. A. Shtakenshneyder [“A visit to “Gorbunya” with a thoughtful air …”: in the Salon of E. A. Shtakenshneyder] Tikhomirov B. N. Dostoevskiy na Kuznechnom: Daty. Sobytiya. Lyudi [Tikhomirov B. N. Dostoevsky in Kuznechny Lane: Dates. Events. People]. Saint-Petersburg, 2012, pp. 73—83.

5. Tikhomirov B. N. Primechaniya [Notes]. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya. 1846—1917 [A. Dostoevskaya. Memoirs. 1846—1917]. Moscow, 2015, pp. 697—765.