References

1. Bityugova I. A. Dostoevsky — redaktor stikhotvoreniy v «Grazhdanine» [Dostoyevsky is the Editor of Poems in “Grazhdanin”]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, Nauka Publ., 1985, vol. 6, pp. 241—250.

2. Viktorovich V. A. Literator-nevidimka. Iz tsikla «Sputniki Dostoevskogo» [An Invisible Writer. From the Series “Dostoevsky's Companions”]. Litsa : Biograficheskiy al'manakh [Persons: Biographic Almanac]. Moscow, Saint-Petersburg, 1994, issue 4, pp. 83—84.

3. Viktorovich V. A. Dostoevsky v Obshchestve lyubiteley dukhovnogo prosveshcheniya [Dostoevsky in the Company of Adherents of Spiritual Education]. Dostoevskiy i mirovaya kul'tura [Dostoevsky and World Culture]. Saint-Petersburg, Moscow, 2004, almanac 20, pp. 16—18.

4. Vinogradov V. V. Problemy avtorstva i teoriya stiley [The Problems of Authorship and a Theory of Styles]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1961. 612 p.

5. Vinogradov V. V. I. S. Gensler i F. M. Dostoevsky — redaktor «Gavanskikh stsen» [Ivan Gensler and Fyodor Dostoevsky as the Editor of “Havana Scenes”]. Russkaya literatura, 1964, no. 2, pp. 71—91.

6. Vinogradov V. V. Iz anonimnogo fel'etonnogo naslediya Dostoevskogo [From the Anonymous Satirical Heritage of Dostoevsky]. Leningrad, 1972, pp. 192—198.

7. Zakharov V. N. Genial'nyy fel'etonist [The Brilliant Feuilletonist]. Dostoyevsky F. M. Polnoe sobranie sochineniy : kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works : Canonical Texts]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2000, vol. 4, pp. 801—812.

8. Zakharov V. N. Idei «Vremeni», dela «Epokhi» [Ideas of “Vremya”, Deeds of “Epokha”]. Dostoyevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy : kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works : Canonical Texts]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2004, vol. 5, pp. 695—712.

9. Zakharov V. N. Triumf anonimnogo Avtora [The Triumf of an Anonymous Author]. Dostoyevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy : v 18 tomakh [Dostoevsky F. M. The Complete Works : in 18 vols]. Moscow, Voskresen'e Publ., 2004, vol. 5, pp. 521—539.

10. Zakharov V. N. Vopros ob A. S. Khomyakove v zhurnale brat'ev F. M. i M. M. Dostoevskikh «Vremya» [A Question about A. S. Homyakov in the Magazine “Vremya” of Brothers Fyodor M. and Michael M. Dostoyevsky]. A. S. Khomyakov — myslitel', poet, publitsist [A. Khomyakov is a Thinker, Poet, Publicist]. Moscow, 2007, vol. 1, pp. 305—320.

11. Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy [The Author's Name is Dostoevsky]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p.

12. Zokhrab I. Popytka ustanovleniya vklada Dostoevskogo v redaktirovanie statey sotrudnikov gazety-zhurnala «Grazhdanin» s uchetom tsenzury togo vremeni [An Attempt to Define Dostoevsky’s contribution to Editing Articles of the Employees of the Newspaper-Magazine“Grazhdanin” Taking into Account Censorship of That Time]. Dostoevskiy i zhurnalizm [Dostoevsky and Journalism]. Saint-Petersburg, Dmitry Bulanin Publ., 2013: Dоstoevsky monographs, vol. 4, pp. 143—169.

13. Likhachev D. S. Tekstologiya [Textual Criticism]. Leningrad, Nauka Publ., 1983. 630 p.

14. Ornatskaya T. I. Redaktsionnyy literaturnyy kruzhok F. M. i M. M. Dostoevskikh (1860—1865 gg.) [The Editorial Literary Circle of Fyodor M. and Michael M. Dostoevsky (1860—1865)]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, 1988, vol. 8, pp. 247—262.