References

1. A. P. Chekhov. Ostrov Sakhalin. Optiko-elektronnaya rekonstruktsiya rukopisi: iz fondov Otdela rukopisey FGBU «Rossiyskaya gosudarstvennaya biblioteka» [Sakhalin Island. Optoelectronic Reconstruction of the Manuscript: from the Collections of the Department of Manuscripts of the Russian State Library]. Tobolsk, Vozrozhdenie Tobol’ska Publ., 2019. 747 p. (In Russ.)

2. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972–1990. (In Russ.)

3. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 18 tomakh [The Complete Works: in 18 Vols]. Moscow, Voskresen’e Publ., 2003–2007. (In Russ.)

4. Evangelie F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [The Gospel of F. M. Dostoevsky: in 3 Vols]. Tobolsk, Vozrozhdenie Tobol’ska Publ., 2017. (In Russ.)

5. Zakharov V. Political Iambs. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works: Canonical Texts]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1997, vol. 3, pp. 737–743. (In Russ.)

6. Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [The Author’s Name Is Dostoevsky. An Essay on Creative Works]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p. (In Russ.)

7. F. M. Dostoevskiy. «Pererozhdenie moikh ubezhdeniy» [F. M. Dostoevsky. “The Rebirth of My Beliefs”]. Tobolsk, Vozrozhdenie Tobol’ska Publ., 2021. 40 p. (In Russ.)

8. Fridlender G. M., Ospovat A. L. Explanations and Testimony of F. M. Dostoevsky in the Case of the Petrashevtsy <Comment>. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Dostoevsky F. M. The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1978, vol. 18, pp. 306–365. (In Russ.)

9. Chekhov A. P. Ostrov Sakhalin: faksimil’noe vosproizvedenie rukopisi [Sakhalin Island: Facsimile Reproduction of the Manuscript]. Tobolsk, Vozrozhdenie Tobol’ska Publ., 2019. 266 p. (In Russ.)