References

 1. Astuto G., Dergacheva I. V. In the Footsteps of Dostoevsky in Florence. In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2019, no. 2, pp. 130–148. Available at: https://www.unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1562685444.pdf (accessed on March 5, 2020). DOI: 10.15393/j10.art.2019.4022 (In Russ.)
 2. Basinskiy P. Svyatoy protiv L’va. Ioann Kronshtadskiy i Lev Tolstoy: istoriya odnoy vrazhdy [Saint Against Leo. John of Kronstadt and Leo Tolstoy: The Story of One Enmity]. Moscow, AST Publ., 2013. 572 p. (In Russ.)
 3. Boyko N. A. S. P. Koloshin: Premonition of Reforms. In: Vlast’, 2014, no. 8, pp. 127–130. (In Russ.)
 4. Boyko N. A. Transformation of the Public and Publishing Activity of S. P. Koloshin in 1863: The Polish Question. In: Informatsionnyy gumanitarnyy portal «Znanie. Ponimanie. Umenie» 2014 g. [Humanitarian Informational Portal “Knowledge. Understanding. Skill” 2014]. Available at: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2014/6/Boyko_Koloshin-Polish-Question/ (accessed on March 5, 2020). (In Russ.)
 5. Boyko N. A. History as a Mentor: Studying by S. P. Koloshin Historical Expositions of European Museums. In: Nauchnyye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta [Scientific Works of the Moscow Humanitarian University]. Moscow, Moscow University for the Humanities Publ., 2015, no. 5, pp. 41–49. (In Russ.)
 6. V. S. (Karpov) Koloshin S. P. In: Entsiklopedicheskiy slovar’ Brokgauza i Efrona: v 86 tomakh [The Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary: in 86 Vols]. St. Petersburg, Semenovskaya Tipo-Litografiya (I. A. Efrona) Publ., 1895, vol. 15a, pp. 761–762. (In Russ.)
 7. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya [Memories]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1971. 496 p. (In Russ.)
 8. Zakharov V. N. Unpublished Autograph of Dostoevsky: Fyodor Dostoevsky and Sergey Koloshin. In: Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta [Scientific Notes of Petrozavodsk State University]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2013, no. 7 (136), vol. 2, pp. 58–61. (In Russ.)
 9. Makhov A. E. Koloshin Sergey Pavlovich. In: Russkie pisateli. 1800–1917: biograficheskiy slovar [Russian Writers: a Biographical Dictionary]. Мosсow, Bolshaya Rossiyskaya entsiklopediya Publ., 1994, vol. 3, pp. 28–29. [Электронный ресурс]. — URL: https://imwerden.de/pdf/russkie_pisateli_1800-1917_tom3_1994_text.pdf
 10. Talalay M. G. Rossiyskiy Nekropol’ v Italii [Russian Necropolis in Italy]. Moscow, Staraya Basmannaya Publ., 2014. 908 p. (In Russ.)
 11. Tolstoy L. N. Polnoe sobranie sochineniy: v 90 tomakh [TheComplete Works: in 90 Vols]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1937, vol. 46: Diary of 1847–1854. 574 p. (In Russ.)
 12. Tolstoy L. N. Polnoe sobranie sochineniy: v 90 tomakh [TheComplete Works: in 90 Vols]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1937, vol. 47: Diaries and Notebooks 1854–1857. 619 p. (In Russ.)
 13. Chukovskiy K. History of a Libel. In: Literaturnaya gazeta. 1961. 30 November. Available at: http://www.chukfamily.ru/kornei/prosa/articles/istoriya-odnogo-paskvilya (accessed on March 5, 2020) (In Russ.)