References

1. Volgin I. L. Koleblyas’ nad bezdnoy: Dostoevskiy i imperatorskiy dom [Hesitating Over the Abyss: Dostoevsky and the Imperial Family]. Мoscow, Tsentr gumanitarnogo obrazovaniya Publ., 1998. 656 p. (In Russ.)