References

1. Biografiya, pis’ma i zametki iz zapisnoy knizhki F. M. Dostoevskogo [Biography, Letters and Notes from the Notebook by Fedor Dostoevsky]. St. Petersburg, Tipografiya A. S. Suvorina Publ., 1883. 838 p. (In Russ.)

2. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1985, vol. 28, book 1. 552 p. (In Russ.)

3. Kogan G. F. Introductory Article. In: F. M. Dostoevskiy. Novye materialy i issledovaniya [Fedor Dostoevsky. New Materials and Studies]. Moscow, Nauka Publ., 1973, pp. 322–324. (Ser. “Literary Heritage”; vol. 86). (In Russ.)

4. Letopis’ zhizni i tvorchestva F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [The Chronicle of Dostoevsky’s Life and Works: in 3 Vols]. St. Petersburg, Akademicheskiy proekt Publ., 1993, vol. 1: 1821–1864. 540 p. (In Russ.)

5. F. M. Dostoevskiy. Novye materialy i issledovaniya [F. M. Dostoevsky. New Materials and Studies]. Moscow, Nauka Publ., 1973. 790 p. (Ser. “Literary Heritage”; vol. 86). (In Russ.)

6. F. M. Dostoevskiy v vospominaniyakh sovremennikov [F. M. Dostoevsky in the Memoirs of His Contemporaries]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1990, vol. 1. 623 p. (In Russ.)