References

1. Aleksandrinskiy sirotskiy kadetskiy korpus s 1851 to 1863 i Aleksandrovskoe voennoe uchilishche s 1863 po 1901 god [Aleksandrinsky Orphan Military School from 1851 till 1863 and Aleksandrovsky Military College from 1863 till 1901]. Moscow, Tipografiya G. Lissnera i A. Geshelya Publ., 1901. 127 p. Available at: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003557061?login=1#?page=1 (accessed on December 12, 2018). (In Russ.)

2. Alekseeva L. V. Who is Behind the Pseudonym “X.”? In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2016, no. 2, pp. 45–53. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/ redaktor_pdf/1484829929.pdf (accessed on December 12, 2018). (In Russ.)

3. Belyaeva L. N., Zinov’eva M. K., Nikiforov M. M. Bibliografiya periodicheskikh izdaniy Rossii 1901–1916 [The Bibliography of Periodicals of Russia 1901–1916]. Leningrad, State Public Library Publ., 1959, vol. 2. 716 p. Available at: http://feb-web.ru/feb/periodic/default.asp (accessed on December 14, 2018). (In Russ.)

4. Brockhaus F. A., Efron I. A. Entsiklopedicheskiy slovar’: v 86 tomakh [Encyclopedic Dictionary: in 86 Vols]. St. Petersburg, Semenovskaya Tipolitografiya (I. A. Efrona) Publ., 1890–1903. (In Russ.)

5. Bulychov N. Kaluzhskaya guberniya. Spisok dvoryan, vnesennykh v dvoryanskuyu rodoslovnuyu knigu po 1-e oktyabrya 1908 goda i perechen’ lits, zanimavshikh dolzhnosti po vyboram dvoryanstva s 1785 goda [Kaluga Province. The List of the Noblemen Included in the Noble Genealogical Book Till October 1st, 1908 and the List of the Persons Holding Positions at Elections of the Nobility Since 1785]. Kaluga, 1908. 444 p. Available at: http://elib.shpl.ru/ru/ nodes/13670-kaluzhskaya-guberniya-spisok-dvoryan-vnesennyh-v-dvoryanskuyu-rodoslovnuyuknigu-po-1-e-oktyabrya-1908-goda-kaluga-1908#mode/inspect/page/1/zoom/4 (accessed on December 14, 2018). (In Russ.)

6. Vvedenskiy D. I. The Merits of the Bethany Theological Seminary for Domestic Church and Education. In: Biblioteka Svyatykh ottsov i tserkovnykh pisateley na portale «Azbuka very» [The Library of Holy Fathers and Ecclesiastical Writers on the Portal Alphabet of Belief]. Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Vvedenskij/zaslugi-vifanskoj-duhovnoj-seminarii-dljaotechestvennoj-tserkvi-i-prosveshhenija/ (accessed on December 15, 2018). (In Russ.)

7. Volkov S. V. Russkiy ofitserskiy korpus [Russian Officer Corps]. Moscow, Tsentrpoligraf Publ., 2003. 414 p. (Ser. “The Forgotten and Unknown Russia. The Russian Image of Service”) (In Russ.)

8. Garmasheva T. V., Kapelyush B. N. The Manuscripts and Сorrespondence of F. M. Dostoevsky. In: Byulleteni rukopisnogo otdela Pushkinskogo Doma [Bulletins of the Manuscript Department of the Pushkin House]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1957, issue 7, pp. 5–130. (In Russ.)

9. Grossman L. P. Zhizn’ i trudy F. M. Dostoevskogo: Biografiya v datakh i dokumentakh [Life and Works of F. M. Dostoevsky: Biography Through Dates and Documents]. Moscow, Leningrad, Academia Publ., 1935. 382 p. (In Russ.)

10. [Dikushina N. I.] Correspondence with A. V. Amfiteatrov. In: Gor’kiy i russkaya zhurnalistika nachala XX veka: Neizdannaya perepiska [Gorky and Russian Journalism at the Beginning of the 20th Century: Unpublished Letters]. Moscow, Nauka Publ., 1988, pp. 31–465. (Literary Heritage; vol. 95) (In Russ.)

11. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [The Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1980, vol. 21. 552 p. (In Russ.)

12. Vyal’ E. N., Zinkova V. S. Dostoevsky F. M., Meshchersky V. P. Correspondence (1872–1880). In: Neizvestnyy Dostoevskiy [The Unknown Dostoevsky], 2017, no. 1, pp. 36–58. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1492780937.pdf (accessed on December 12, 2018). (In Russ.)

13. Dumin S. V. Lists of Noble Families of the Russian Empire in Provinces. Bibliographic Index. In: Peterburgskiy genealogicheskiy portal PETERGEN.COM [St. Petersburg Genealogical PETERGEN.COM Portal]. Available at: http://www.petergen.com/metod/spdv.shtml (accessed on December 14, 2018). (In Russ.)

14. [Zaika S. V.] Correspondence with E. A. Lyatsky. In: Gor’kiy i russkaya zhurnalistika nachala XX veka: Neizdannaya perepiska [Gorky and Russian Journalism at the Beginning of the 20th Century: Unpublished Letters]. Moscow, Nauka Publ., 1988, pp. 486–578. (Literary Heritage; vol. 95) (In Russ.)

15. The Notebook of 1872–1875. In: Neizdannyy Dostoevskiy: Zapisnye knizhki i tetradi 1860– 1881 godov [Unpublished Dostoevsky: Notebooks of 1860–1881]. Moscow, Nauka Publ., 1971, pp. 289–324. (Ser. “Literary Heritage”; vol. 83). (In Russ.)

16. Zakharov M. P. Ukazatel’ Moskvy. Sostavlen po rasporyazheniyu gospodina moskovskogo ober-politseymestera redaktorom Vedomostey Moskovskoy gorodskoy politsii M. Zakharovym [An Index of Moscow. Drawn up by M. Zakharov, Editor of Moscow City Police Bulletin, on Order of the Moscow Ober-Politseymester]. Moscow, V Tipografii Vedomostey Moskovskoy gorodskoy politsii Publ., 1851, part 1. 208 p. (In Russ.)

17. Kedrin V. Aleksandrovskoe voennoe uchilishche. 1863–1901 [Aleksandrovsky Military College. 1863–1901]. Moscow, G. Lissner and A. Geshel’s Printing House, 1901, part 1. 94 p.; part 2. 190 p. (In Russ.)

18. Lebedeva E. Churches of the Rzhev Icon of the Mother of God in Moscow. In: Portal “Pravoslaviye.RU”. Available at: http://pravoslavie.ru/343.html (accessed on December 14, 2018). (In Russ.)

19. Letopis’ zhizni i tvorchestva F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [The Chronicle of Dostoevsky’s Life and Works: in 3 Vols]. St. Petersburg, Akademicheskiy proekt Publ., 1994, vol. 2. 592 p. (In Russ.)

20. Opisanie rukopisey F. M. Dostoevskogo [The Description of Fedor Dostoevsky’s Manuscripts]. Moscow, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1957. 588 p. (In Russ.)

21. Polovtsov A. A. Russkiy biograficheskiy slovar’: v 25 tomakh [Russian Biographic Dictionary: in 25 Vols]. St. Petersburg, Tipografiya I. N. Skorokhodova, 1896–1918. (In Russ.)

22. Sergievskiy I. Goethe in Russian Criticism. In: Literaturnoe nasledstvo. Moscow, Zhurnal’no-gazetnoe ob”edinenie Publ., 1932, pp. 723–758. (In Russ.)