References

1. Razd"yakonov V. S. Predislovie k publikatsii : Vagner N. P. Chto takoe spiritizm? [The Preface to the Issue: Wagner N. P. What is Spiritism?]. Gosudarstvo, religiya, tserkov' v Rossii i za rubezhom [State, Religion and Church in Russia and Worldwide]. Moscow, 2015, no. 4 (33), pp. 271—274.

2. Razd"yakonov V. S. «Nauka» i «religiya» v epistemologii otechestvennykh spiritualistov: transformatsiya klassicheskoy nauki v kontse XIX stoletiya [“Science” and “Religion” in Epistomology of National Spiritualists: Transformation of Classical Science at the End of the 19th Century]. Gosudarstvo, religiya, tserkov' v Rossii i za rubezhom [State, Religion and Church in Russia and Worldwide]. Moscow, 2015, no. 4 (33), pp. 175—203.

3. Tikhomirov B. N. «Dostoevskiy na spiriticheskom seanse: k istorii odnoy «ugasshey» temy v «Dnevnike pisatelya» [“Dostoevsky at a Spiritualist Seance: On the History of One “Outdated” Theme in “A Writer’s Diary”]. Dostoevskiy i zhurnalizm [Dostoevsky and Journalism]. Saint-Petersburg, Dmitry Bulanin Publ., 2013: Dоstoevsky monographs, vol. 4, pp. 280—298.

4. Tikhomirov B. N. Primechaniya [Notes]. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya. 1846—1917 [A. Dostoevskaya. Memoirs. 1846—1917]. Moscow, 2015, pp. 697—765.