References

1. Viktorovich V. A. F. M. Dostoevskiy. Novoatributirovannye stat’i 1872—1874 gg. (atributsiya i nauchnyy kommentariy V. Viktorovicha) [Fyodor Dostoevsky. Newly Attributed Articles. 1872—1874. (Attribution and Scientific Commentary by V. Viktorovich)]. Znamya, 1996, no. 11, pp. 151—177.

2. Viktorovich V. A. Dostoevskiy v Obshchestve lyubiteley dukhovnogo prosveshcheniya [Dostoevsky in the Society of Adherents to the Enlightenment]. Dostoevskiy i mirovaya kul’tura [Dostoevsky and World Culture], 2004, no. 20, pp. 9—39.

3. Vinogradov V. V. Iz anonimnogo fel’etonnogo naslediya Dostoevskogo [From Anonymous Feuilleton Heritage of Dostoevsky]. Vinogradov V. V. Issledovaniya po poetike i stilistike [Vinogradov V. V. Researches on Poetics and Stylistics]. Leningrad, 1972, pp. 185—211.

4. Grossman L. P. Predislovie [Preface]. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranіe sochinenіy : v XXIII t. [F. M. Dostoevsky. The Complete Works in 23 vols]. Saint Petersburg, Petrograd, Prosveshchenie Publ., Petrograd, 1918, vol. 22, pp. VII—XXX.

5. Dostoevskiy F. M. Zapisnaya tetrad’ 1872—1875 gg. [A Sketch-book of 1872—1875]. Literaturnoe nasledstvo [Literary Heritage]. Мoscow, Nauka Publ., 1971, vol. 83, pp. 289—348.

6. Zokhrab I. Popytka ustanovleniya vklada Dostoevskogo v redaktirovanie statey sotrudnikov gazety-zhurnala «Grazhdanin» s uchetom tsenzury togo vremeni : Postanovka problemy [An Attempt to Define Dostoevsky’s Contribution to Editing of the Articles of the Employees of the Periodical “Grazhdanin” considering the Censorship of those Days : Problem Statement]. Dostoevskiy i zhurnalizm [Dostoevsky and Journalism]. Saint Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 2013, pp. 143—169.

7. Kiyko E. I. Dnevnik pisatelya. 1873. I. Vstuplenie [The Writer’s Diary. 1873. 1. Introducation ]. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy : v 30 t. [F. M. Dostoevsky. The Complete Works in 30 vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1980, vol. 21, pp. 371—375.

8. Letopis’ zhizni i tvorchestva F. M. Dostoevskogo : v III t. [The Chronicle of Dostoevsky’s Life and Works in 3 vols]. Saint Petersburg, Akademicheskiy proekt Publ., 1994, vol. 2. 587 p.

9. Nechaeva V. S. Zhurnal M. M. i F. M. Dostoevskikh «Epokha». 1864—1865 [The Magazine of Mikhail and Fyodor Dostoevsky “Epokha”. 1864—1865]. Moscow, Nauka Publ., 1975. 304 p.

10. Otlivanchik A. V. F. M. Dostoevskiy i V. F. Putsykovich  obozrevateli mezhdunarodnykh sobytiy v «Grazhdanine» (1873 g.  aprel’ 1874 g.) [F. M. Dostoevsky and V. F. Putsykovich as Reviewers of International Events in “Grazhdanin” (1873 — April 1874)]. Dostoevskiy i sovremennost’. Materialy XXIII Mezhdunarodnykh Starorusskikh chteniy 2008 goda [Dostoevsky and Modern Age : Proceedings of the 23d International Readings in Old Russian Culture, 2008]. Velikiy Novgorod, 2009, part 1, pp. 273—283.

11. Otlivanchik A. V. F. M. Dostoevskiy  redaktor avtorskikh tekstov v «Grazhdanine» : Neskol’ko faktov v razvitie temy [F. M. Dostoevsky as an Editor of Author Texts in “Grazhdanin” : Some Facts for Developing the Theme]. III Mezhdunarodnyy simpozium «Russkaya slovesnost’ v mirovom kul’turnom kontekste». Izbrannye doklady i tezisy [The Third International Symposium “Russian Literature in the World Cultural Context”. Selected Reports and Theses]. Moscow, Fond Dostoevskogo Publ., 2012, pp. 206—207.

12. Otlivanchik A. V. F. M. Dostoevskiy — redaktor avtorskikh tekstov v ezhenedel’nike «Grazhdanin» (1873—1874). Novye razyskaniya i versii [Fyodor Dostoevsky as an Editor of Author Texts in the Weekly “Grazhdanin” (1873—1874). New Searches and Versions]. Baltika. Tallinn, Estonia, 2010, pp. 69—77.

13. Tomashevskiy B. V. Iz tekushchey zhizni [Based on the Facts of Ongoing Life ]. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie khudozhestvennykh proizvedeniy : v 13 t. [F. M. Dostoevsky. The Complete Works in 13 vols]. Moscow, Leningrad, State Publishing House, 1930, vol. 13, pp. 603—604.

14. Tunimanov V. A. Ob anonimnom fel’etonnom nasledii F. M. Dostoevskogo v gody redaktirovaniya «Grazhdanina» [About Anonymous Feuilletonistic Heritage of F. M. Dostoevsky during the Years of Editorship of “Grazhdanin”]. Russkaya literatura, 1981, no. 2, pp. 169—174.

15. Fokin P. E. K voprosu o genezise «Dnevnika pisatelya» za 1876—1877 gg. (Istoriko-literaturnyy aspekt) [More on Genesis of “A Writer’s Diary” in 1876—1877 (Historical and Literary Perspective)]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. Saint Petersburg, Nauka Publ., 1996, vol. 13, pp. 120—130.