References

  1. Belov S. V. Dostoevskiy i ego okruzhenie: entsiklopedicheskiy slovar': in 2 tomakh [Dostoevsky and His Environment: Encyclopedic Dictionary: in 2 Vols.]. St.-Petersburg, Aleteyya Publ., 2001, vol. 1, p. 41.
  2. Gennadiy (Belovolov), priest. Optinskie predaniya o Dostoevskom [Optina Legends about Dostoevsky]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoyevsky. Materials and Researches]. St.-Petersburg, Nauka Publ., 1997, issue 14, pp. 301–312. Or: Russkaya liniya [Russian Line]. Available at: http://ruskline.ru/analitika/2011/03/02/optinskie_predaniya_o_dostoevskom (accessed 10 February 2016).
  3. Grossman L. P. Primechaniya A. G. Dostoevskoy k sochineniyam F. M. Dostoevskogo [Notes of A. G. Dostoevskaya to F. M. Dostoevsky's Writings]. Seminariy po Dostoevskomu: materialy, bibliografiya i kommentarii [Seminars on Dostoevsky: Materials, Bibliography and Comments]. Moscow, Petrograd, State Publ., 1922, pp. 54–69.
  4. Zakharchenko S. O. Elektronnoe izdanie pisem Amvrosiya Optinskogo [Electronic Edition of Letters of St.Ambrose of Optina]. Uchenye zapiski PetrGU. Seriya Obshchestvennye i gumanitarnye nauki [Proceedings of Petrozavodsk State University. Series: The Humanities and Social Science], 2013, no. 5, pp. 64–70.
  5. Losskiy V. N. Optinskie startsy [The Optina Elders]. Available at: http://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/optinskie-startsy/ (accessed 2 February 2016).
  6. Tikhomirov B. N. Primechaniya [Notes]. A. G. Dostoevskaya. Vospominaniya. 1846—1917 [A. G. Dostoevskaya. Memoirs. 1846—1917]. Moscow, Boslen Publ., pp. 697–765.
  7. Khodakovskaya O. Tam, gde siyayut gornye vershiny. Dokumental'noe issledovanie zhizni i trudov preosvyashchennogo Pimena episkopa Semirechenskogo i Vernenskogo, svyashchennomuchenika (1879—1918) [Where Mountain Peaks Shine. The Documentary Research of Life and Works of Hieromartyr Pimen, Bishop of Vernensk and Semirechensk  (1879—1918)]. Alma-Ata, 2012. Available at: http://azbyka.ru/otechnik/Pimen_Belolikov/tam-gde-sijayut-gornye-vershiny/1 (accessed 2 February 2016).
  8. Epistolyarnoe nasledie prepodobnogo Amvrosiya Optinskogo [The Epistolary Heritage of Venerable Ambrose of Optina]. PetrSU. Available at: http://philolog.petrsu.ru/amvrosy/index.html (accessed 18 February 2016).